5. Ulusal
Tarım
Kongresi
5. Ulusal
TARIM
KONGRESİ
5. Ulusal
TARIM
KONGRESİ
5. Ulusal
TARIM
KONGRESİ
5. ULUSAL
TARIM
KONGRESİ
5. ULUSAL
TARIM
KONGRESİ

Davet

Değerli Katılımcılar, 

Sayın Hocam,

5. Ulusal Tarım Kongremizde sunulan sözlü ve poster sunumlarınız

Tarım Bilimleri Araştırma dergimizi ile Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Bilimleri

araştırma dergimizde yayınlanacaktır. İstediğiniz herhangi birisine makalenizi gönderebilirsiniz.

En geç 15 Eylül 2018 tarihinde kadar makalenizi aşağıda vermiş olduğumuz web sayfasından

yüklemenizi istiyoruz.

www.dergipark.gov.tr/molbiotech

www.dergipark.gov.tr/tabad

Saygılarımızla

Prof Dr Serra HEPAKSOY
Kongre başkanı


Değerli Meslektaşlarım,

İnsan yaşamının sürdürülmesi için en temel ihtiyaç olan beslenmenin karşılanabilmesi bitkisel ve hayvansal üretimle mümkündür. Her geçen yıl tarımla uğraşan nüfusun oranı azalmakla birlikte, ülkemiz geçmişten günümüze her dönemde tarım ülkesi konumunda olmuştur.

Ülkemizin tarımın her kolunda mevcut olan sorunlarını çözerek, dünyada söz sahibi ülkeler arasında üst sıralarda yer alabilmesi için üniversiteler, T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Bakanlığa bağlı araştırma enstitüleri, il ve ilçe müdürlüklerindeki teknik elemanlar ile özel sektör çalışmalarını sürdürmektedir. Ancak, amaca ulaşabilmek için, sadece çalışmak ve araştırma yapmak yeterli olmayıp, bir araya gelerek, elde edilen sonuçların aktarılıp bilgi paylaşımında bulunulması gereklidir.

Tarımdaki gelişmeler ile sorunların ortaya konulması, yapılan araştırma sonuçlarının sürekli takip edilmesi, izlenecek politikalara, yapılacak çalışmalara hızlı şekilde karar verilmesi ve uygulanması çok önemlidir. Kongre, sempozyum, çalıştay gibi toplantılar bu paylaşımların yapılabildiği çok yararlı ve en önemli platformlardır. Bu noktadan hareketle ülke tarımına katkısı olduğuna inandığımız “Ulusal Tarım Kongresi” her yıl Nobel Bilim ve Araştırma Merkezi koordinatörlüğünde gerçekleştirilmektedir.

Tarımın bütün disiplinlerini bir araya getirmeyi amaçlayan “5. Ulusal Tarım Kongresi” ülkemiz tarihinde önemli yeri olan Bursa’da 6-8 Eylül 2018’de düzenlenecektir.

“Yaşanabilir Dünya İçin Tarım” teması ile düzenlenecek bu kongreye tüm paydaşlarımızı davet ediyoruz.

Bilimsel ve sosyal programlarla keyifli vakit geçireceğimize inandığımız kongrede sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyacağız.

Prof. Dr. Serra HEPAKSOY

Kongre Başkanı

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Diğer Kongrelerimiz