5. Ulusal
Tarım
Kongresi
5. Ulusal
TARIM
KONGRESİ
5. Ulusal
TARIM
KONGRESİ
5. Ulusal
TARIM
KONGRESİ
5. ULUSAL
TARIM
KONGRESİ
5. ULUSAL
TARIM
KONGRESİ

Düzenleme Kurulu

Kongre Başkanı

Prof. Dr. Serra Hepaksoy, Ege Üniversitesi, İZMİR

Kongre Koordinatörleri

Prof Dr Mehmet KARATAŞ, NEÜ Fen Fakültesi Dekanı, KONYA

Mehmet Akif Ak, Lansy Danışmanlık, BURSA

Kongre Koordinatör Yardımcısı

Dr. Mustafa Yıldız, Bursa Tarım İl Müdürlüğü, BURSA

Düzenleme Kurulu Başkanı

Doç. Dr. Ozan DEMİRÖZER, Süleyman Demirel Üniversitesi, ISPARTA

Düzenleme Kurulu Üyeleri

Prof. Dr. Vahdettin Çiftçi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, BOLU

Prof. Dr. Hasan Hüseyin Atar, Ankara Üniversitesi, ANKARA

Prof. Dr. Erhan Mutlu, Akdeniz Üniversitesi, ANTALYA

Prof. Dr. Emine Selcen Darçın, Gazi Üniversitesi, ANKARA

 Prof. Dr. Gazanfer Ergüneş, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, TOKAT

Doç. Dr. Aysun Çelik, Uludağ Üniversitesi, BURSA

Dr. Özhan Şimşek, Çukurova Üniversitesi, ADANA

Dr. Tansel Kaygısız Aşçıoğul, Ege Üniversitesi, İZMİR

Araş. Gör. Mehmet Tütüncü, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, SAMSUN

Diğer Kongrelerimiz