Online 7. Ulusal
TARIM
KONGRESİ, 16-18 Ekim 2020
Online
7. ULUSAL TARIM
KONGRESİ, 16-18 Ekim 2020
Online 7. ULUSAL
TARIM
KONGRESİ
Online
7. Ulusal Tarım
Kongresi, 16-18 Ekim 2020
7. Ulusal
Tarım
Kongresi
7. Ulusal
Tarım
Kongresi

Kongre Çağrı Yazısı

Değerli Hocalarımız;

TEKNİK SEBEBLERDEN DOLAYI KONGRE BU YIL KAYIT ALTINA ALINMAYACAKTIR...

ÖZET GÖNDERME  SÜREMİZ  09  EKİM 2020 CUMA GÜNÜ MESAİ BİTİMİNE KADAR UZATILMIŞTIR.

KONGRE DÜZENLEME KURULU

Değerli Meslektaşlarımız,

Türkiye ‘7. Ulusal Tarım Kongresi 2020 (Online)’ (www.tarimkongresi.gen.tr) tarımın tüm paydaşlarının bir araya gelmesini arzu ettiğimiz bir kongredir. Bu yıl Covid-19 Pandemisi sebebiyle kongremiz online olarak gerçekleştirilecektir. Tüm sunumlar kayıt altına alınacak ve katılımcılar ile kendi sunumları paylaşılacaktır.

Ulusal Tarım Kongresi 2020, Dünyada ve Türkiye’de tarımsal üretimdeki çeşitli konuların tartışılacağı, tarım sektörünün tüm boyutları ile ele alınacağı, en son gelişme ve uygulamaların görüşüleceği bir platformdur. Üretimden-tüketime kadar geçen zincir halkasının tüm parçalarının yer almasını hedeflediğimiz kongre de asıl tema, ‘Tarım, Çevre ve Yaşam Bilimleri’ olacaktır.

İnsanın yerleşik hayata geçmesi ile tarımsal faaliyetler giderek artmış; çeşitli toplumlar daha verimli ve daha zengin tarım toprağı kazanmak için tarih boyunca yarışa girmişlerdir. Artan nüfusla birlikte tarım yapılan alanlar artmış ve günümüzde tarımsal üretimde kullanılabilecek tüm alanlar üretime açılmıştır. Bundan sonra tarımsal üretim alanlarının artırılması mümkün gözükmemektedir. Dünya bugünkü üretim alanlarında ürettikleri ile gelecek nesilleri de besleyecektir. Küresel iklim değişimlerini de dikkate alarak bu konuya daha duyarlı olmamız gerekmektedir.

Hiçbir kaynağın sonsuza dek var olmayacağını düşünerek, var olan kaynaklardan da en etkin şekilde faydalanmak siz değerli bilim insanlarının asıl uğraşı olmuştur. Kendi ellerimizle kirlettiğimiz çevre, soluduğumuz zehirli hava ve ilaçlı/katkılı gıdalar insanlığı tehdit etmektedir.

‘Birlikte ya varız ya yokuz’ ilkesini de hedef alarak yaşadığımız dünyada, öncelikle Türkiye tarımına paydaşlarıyla sahip olmak ve birlikte çözüm üretmek durumundayız.

Kuraklaşan Dünya’da değişen bitki deseni, kaybolan genetik kaynaklar ve bunun yerine konması gereken bitkisel ve hayvansal çeşitlilik ile bu etkiler çerçevesinde geleceğe yönelik politikaların/çözümlerin tartışılacağı kongremize, tüm paydaşları düzenleme kurulu adına davet etmekten onur duyarım.

7. Ulusal Tarım Kongresi’nde, Online platformlarda buluşmak dileğiyle, sevgi ve saygılarımı sunarım.

Prof. Dr. Serra Hepaksoy
Kongre Başkanı
Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi 

Diğer Kongrelerimiz