Online 7. Ulusal
TARIM
KONGRESİ, 16-18 Ekim 2020
Online
7. ULUSAL TARIM
KONGRESİ, 16-18 Ekim 2020
Online 7. ULUSAL
TARIM
KONGRESİ
Online
7. Ulusal Tarım
Kongresi, 16-18 Ekim 2020
7. Ulusal
Tarım
Kongresi
7. Ulusal
Tarım
Kongresi

Kongre Yeri

Covid-19 pandemisi sebebiyle Ulusal Tarım Kongresi online olarak gerçekleştirilecektir.

Kongrede kabul edilen bildiriler online olarak sunulacak ve kayıt altına alınacaktır. Kongrenin hemen ardından katılım belgeleri ve sunumların video kayıtları katılımcılar ile paylaşılacaktır.

Diğer Kongrelerimiz