5. Ulusal
Tarım
Kongresi
5. Ulusal
TARIM
KONGRESİ
5. Ulusal
TARIM
KONGRESİ
5. Ulusal
TARIM
KONGRESİ
5. ULUSAL
TARIM
KONGRESİ
5. ULUSAL
TARIM
KONGRESİ

Makalelerin Yayınlanması

“V. Ulusal Tarım Kongresi”nde sunulan bildiriler, yazarların talep  etmesi durumunda, gerekli bilimsel değerlendirmelere tabi tutulduktan  sonra “TABAD - Research Journal  of Agricultural Sciences” dergilerinde  makale olarak yayınlanacaktır. 

Diğer Kongrelerimiz