Online 7. Ulusal
TARIM
KONGRESİ, 16-18 Ekim 2020
Online
7. ULUSAL TARIM
KONGRESİ, 16-18 Ekim 2020
Online 7. ULUSAL
TARIM
KONGRESİ
Online
7. Ulusal Tarım
Kongresi, 16-18 Ekim 2020
7. Ulusal
Tarım
Kongresi
7. Ulusal
Tarım
Kongresi

Önemli Tarihler

Duyuru                                                      01 Ocak 2020

Bildiri son gönderimi tarihi:                   11 Eylül 2020  UZATILDI  09 EKİM 2020

Katılım ücreti son ödeme tarihi:           12 Ekim 2020

Tam metinlerin son gönderim tarihi:   12 Ekim 2020

Kongre tarihi:                                            16-18 Ekim 2020

ISBN'li Kongre Kitabının Basılması:      Ekim 2020


Diğer Kongrelerimiz