Katılım Ücreti

Katılım Ücreti: (Tek Sözlü Sunum için): 400 TL  (KDV hariç)
Aynı kişi ikinci sözlü sunum için: 800 TL  (KDV hariç)

İki sözlü sunumdan fazla sunum yapmak kongre kuralları gereği uygun görülmemiştir.


ÖZEL ŞİRKETLER ile diğer özel kurum ve kuruluşlardan katılımcılar  için katlım
katılım ücreti 1000 + KDV dir.

ÖDENEN KATILIM ÜCRETİ GERİ ÖDENMEZ.

Covid 19 pandemisinden dolayı, oturumlarımızın tamamı ONLINE sunumlar şeklinde gerçekleştirilecektir. 

Katılım Ücreti şunları içerir: 

Tüm oturumlara katılım
E-Katılım belgesi
E-ISBN'li Özet Kitabı
E- ISBN'li Tam Metin Bildiriler Kitabı*

*Eğer yeteri kadar TAM METİN BASIMI İÇİN BAŞVURU OLMAZSA, TAM METİN BİLDİRİLER KİTABI BASILMAYACAKTIR. Bununla beraber dileyen katılımcılar IJANS (International Journal of Agricultural and Natural Sciences www.ijans.org) dergisine tam metin bildirilerini gönderebilecektir. Makaleler hakem değerlendirmesi şartıyla dergide ücretsiz olarak yayınlanacaktır.

9. Ulusal Tarım Kongresi

Kayıt

Yaklaşan Kongreler