5. Ulusal
Tarım
Kongresi
5. Ulusal
TARIM
KONGRESİ
5. Ulusal
TARIM
KONGRESİ
5. Ulusal
TARIM
KONGRESİ
5. ULUSAL
TARIM
KONGRESİ
5. ULUSAL
TARIM
KONGRESİ

Katılım Ücreti

Üniversitedeki araştırma görevlileri, öğretim görevlileri, uzmanlar, lisans ve lisansüstü öğrenciler: 200 TL

Öğretim üyeleri ve diğer Kamu görevlileri: 300 TL

Genç Araştırmacılara katılım ücreti bursu sağlanacaktır.

Not: Kongre kayıt ücretleri, kongre takviminde belirtilen tarihler arasında ilgili hesap numarasına yatırılacak olup, kongre esnasında herhangi bir ödeme kabul edilmeyecektir. Ücretlerin ödenmesinden sonra yapılacak olan kayıt iptalleri için katılım ücretlerinin geri ödemesi yapılmayacaktır.

Diğer Kongrelerimiz