5. Ulusal
Tarım
Kongresi
5. Ulusal
TARIM
KONGRESİ
5. Ulusal
TARIM
KONGRESİ
5. Ulusal
TARIM
KONGRESİ
5. ULUSAL
TARIM
KONGRESİ
5. ULUSAL
TARIM
KONGRESİ

Kongre Yeri

Değerli Katılımcılarımız,

V. Ulusal Tarım Kongresi Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde gerçekeştirilecektir.

http://merinosakkm.com/

Diğer Kongrelerimiz