5. Ulusal
Tarım
Kongresi
5. Ulusal
TARIM
KONGRESİ
5. Ulusal
TARIM
KONGRESİ
5. Ulusal
TARIM
KONGRESİ
5. ULUSAL
TARIM
KONGRESİ
5. ULUSAL
TARIM
KONGRESİ

Önemli Tarihler

Bildiri Özeti Gönderimi Son Tarihi    01 Ağustos 2018

Bildiri Özeti Gönderimi Son Tarihi   10 Ağustos 2018 ' e uzatılmıştır.

Kabul Edilen Bildirilerin İlanı        13 Ağustos  2018

Kongre Tarihi     06-08 Eylül 2018

Not: Bildiri özeti gönderim tarihi son kez uzatılmıştır. Katılım ücretlerinin yatırılması ile ilgili gerekli bilgiler ilerleyen günlerde duyurulacaktır.


Diğer Kongrelerimiz