5. Ulusal
Tarım
Kongresi
5. Ulusal
TARIM
KONGRESİ
5. Ulusal
TARIM
KONGRESİ
5. Ulusal
TARIM
KONGRESİ
5. ULUSAL
TARIM
KONGRESİ
5. ULUSAL
TARIM
KONGRESİ

Önemli Tarihler

Bildiri Özeti Gönderimi Son Tarihi    16 Temmuz 2018

Kabul Edilen Bildirilerin İlanı            20 Temmuz 2018

Kongre Katılım Ücretinin Yatırılması için Son Tarih     27 Temmuz 2018

Kongre Tarihi     06-08 Eylül 2018

Diğer Kongrelerimiz