5. Ulusal
Tarım
Kongresi
5. Ulusal
TARIM
KONGRESİ
5. Ulusal
TARIM
KONGRESİ
5. Ulusal
TARIM
KONGRESİ
5. ULUSAL
TARIM
KONGRESİ
5. ULUSAL
TARIM
KONGRESİ

Sekreterya

Kongre Sekreteri

Araş. Gör. Mehmet TÜTÜNCÜ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 

Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Samsun

E-mail: mtutuncu.tr01@gmail.com


Diğer Kongrelerimiz