Düzenleme Kurulu

Kongre Başkanı
Prof. Dr. Serra HEPAKSOY, Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi

Düzenleme Kurulu Başkanı
Doç. Dr. Faheem SHAHZAD BALOC

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi


Düzenleme Kurulu Üyeleri

Prof. Dr. Gazanfer ERGÜNEŞ, Tokat  Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi
Doç. Dr. Gülsüm YALDIZ, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi 
Doç. Dr. Cemal Kurt, Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi 
Dr. Öğretim Üyesi, Dilek Tekdal, Mersin Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi 
Doç. Dr. Hüsnü AKTAŞ, Mardin Artuklu Üniversitesi, Ziraat Fakültesi 
Dr. Öğretim Üyesi, Muhammad Azhar NADEEM, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi
Dr. Öğretim Üyesi, Morteza HAJEZADEH, Şırnak Üniversitesi,
Ziraat Fakültesi 

9. Ulusal Tarım Kongresi

Kayıt

Yaklaşan Kongreler