Tam Metin Bildiriler Kitabının Yayımlanması

9. Ulusal Tarım Kongresi'nde sunulan tam metin bildirileri, yazarların talep etmesi durumunda; bilim kurulumuz tarafından incelenecek ve Kasım 2022'de ''Kongre Tam Bildiri Kitabında'' ISBN numarası ile elektronik olarak yayımlanacaktır. 

9. Ulusal Tarım Kongresi

Kayıt

Yaklaşan Kongreler